Directorio

Cargo Correo Teléfono

Responsable del Programa de Becas

Área contable

Recepcion

Becas Nivel Medio Superior (Benito Juarez)

Becas Proceso Institucional

Becas Proceso Federal

programa_becas@ucol.mx

programa_becas@ucol.mx

programa_becas@ucol.mx

programa_becas@ucol.mx

programa_becas@ucol.mx

programa_becas@ucol.mx

Ext. 34350

Ext. 34353

(312) 316 1124   Ext. 34351

Ext. 34352

Ext. 34354

Ext. 34351