Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Árbol de problemas de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/ARBOL_PROBLEMAS_NMS_NS.pdf
Árbol de objetivos de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/ARBOL_OBJETIVOS_NMS_NS.pdf
MIR 2021 de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/MIR_NMS_NS.pdf
Ficha Técnica de Indicadores de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/FTI_NMS_NS.pdf
Anexo 1 Estudio de Creación NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/ANEXO_1_NMS_NS.pdf
MIR Informe del 1er. Trimestre de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/1ertrimmir2021.pdf
MIR Informe del 2do. Trimestre de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/2dotrimmir2021.PDF
MIR Informe del 3er. Trimestre de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/3rotrimmir2021.pdf
MIR Informe del 4to. Trimestre de NMS y NS https://portal.ucol.mx/content/micrositios/186/file/mir/2021/4totrimmir2021.pdf
#icon-direccion Regresar https://portal.ucol.mx/cpdi/MIR.htm#MIR